Rättsområden

Målsägandebiträde

Vi är särskilt specialiserade på brott mot barn, sexuella brott, våld i nära relationer och hedersvåld.

Om målsägandebiträde

Målsägandebiträdet är brottsoffrets guide genom förundersökningen och under rättegången. Du har rätt till ett målsägandebiträde när du utsatts för sexuella brott, oftast vid våldsbrott, tex vid brott i nära relationer och i vissa fall även vid andra brott.

När du gör en polisanmälan kan du uppge till polisen att du vill ha ett målsägandebiträde och önska vem du vill ha. Det ska helst vara en jurist som finns i närheten där du bor. Det är viktigt att du får ett målsägandebiträde så snabbt som möjligt.

Polis eller åklagaren ansöker sedan hos tingsrätten om att ett målsägandebiträde ska förordnas för dig och det är tingsrätten som beslutar. Om du inte får ett målsägandebiträde kan du överklaga beslutet.

Om du vill byta målsägandebiträde kan du skriva till tingsrätten och begära att få byta och ange anledningen till varför du vill byta. Det är tingsrätten som beslutar om du får byta.

Målsägandebiträdet ska vara med dig på alla polisförhör och vid rättegång. Målsägandebiträdet förbereder dig inför rättegången och framställer ditt yrkande om skadestånd. Du kan också biträda åtalet genom målsägandebiträdet.

Staten står för kostnaden för målsägandebiträdet.

 

Överprövning

Om polis eller åklagare beslutar att lägga ner förundersökningen kan du begära överprövning av beslutet. Det ingår inte i målsägandebiträdets uppdrag men givetvis hjälper vi dig med det. Vi hjälper dig även med att begära överprövning av andra beslut under förundersökningen när det finns anledning till det.

 

Särskild företrädare för barn

När barn utsätts för brott av någon närstående är det ofta lämpligt att någon annan än vårdnadshavaren företräder barnet vid polisförhör och rättegång. Tingsrätten kan då på begäran av åklagaren besluta att en särskild företrädare företräder barnet, för barnets skadeståndstalan och ser till barnets bästa.

Staten står för denna kostnad.

 

Ombud i vårdnadsmål

Vi företräder dig i mål som gäller vårdnad, boende och umgänge med barn. Har du hemförsäkring täcker denna ofta en stor del av dina kostnader. Försäkringsbolagen brukar dock ha en karenstid, dvs att det ska ha förflutit en viss tid sedan du skilde dig/separerade. Kontrollera med ditt försäkringsbolag. För det fall ditt försäkringsbolag inte betalar dina kostnader finns det i vissa fall möjlighet att få rättshjälp. Det finns mer info på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad som gäller och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Offentligt biträde i LVU-mål

Barn som far illa kan bli omhändertagna jämlikt lagen om vård av unga.

Både barn som omhändertas och föräldrarna har rätt till offentligt biträde men kan inte ha samma biträde. Du kan till soc eller Förvaltningsrätten ange vem du vill ha som offentligt biträde. Om du inte är nöjd med ditt biträde kan du begära byte hos Förvaltningsrätten.

Staten står för kostnaden.

 

Asylrätt-offentligt biträde

När du ansöker om asyl och uppehållstillstånd har du ofta rätt till ett offentligt biträde som är med dig på utredning och rättegång. Du kan till Migrationsverket framställa önskemål om vem som ska vara ditt offentliga biträde och är du inte nöjd med ditt biträde kan du ansöka om byte hos Migrationsverket.

Staten står för kostnaden.