Om oss

Så då har jag äntligen kommit fram till målet, min egen advokatbyrå!

Vägen hit har varit lång och lärorik. I mitt arbete som domare, åklagare och biträdande jurist har jag fått möjlighet att se rättsprocessen från olika håll. Detta har gett mig stor kunskap och även förståelse för de olika rollerna.

Med mig har jag två engagerade medarbetare, Paola och August. Paola är tingsmeriterad och har en bred erfarenhet som affärsjurist och med internationellt arbete mot barnarbete och fattigdom.

August har inriktat sig på det viktiga arbetet med asylärenden, bland annat när det gäller ensamkommande flyktingbarn.

Tillsammans skapar vi en byrå med mycket god arbetsmiljö och ett nära samarbete. Med denna stabila grund kommer vi arbeta med barns bästa och brottsoffers säkerhet i fokus.

Välkommen att kontakta oss!

Ulrika Rogland