Föreläsningar

Ulrika tar uppdrag som föreläsare i följande ämnen

  • Grooming - sexuella brott mot barn på internet
  • Sexualbrott mot barn och vuxna
  • Våld i nära relationer
  • Att inta olika roller inom rättsväsendet utifrån hennes erfarenhet som domare, åklagare och advokat

Ulrika föreläser i såväl större som mindre sammanhang. Ersättning efter överenskommelse.